Przewody otwarte

Nazwa
Przewód doktorski mgra Piotra Grochowskiego
Przewód doktorski mgra Swayamtrupta Panda
Przewód doktorski mgr Katarzyny Kowalczyk-Murynki
Przewód doktorski mgr Ishiki Palit
Przewód doktorski mgr Katarzyny Senger

Przewody zamknięte

Nazwa
Przewód doktorski mgra Rafała Ołdziejewskiego
Przewód doktorski mgr inż. Małgorzaty Siudek
Przewód doktorski mgra Mikołaja Grzędzielskiego
Przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Karnas
Przewód doktorski mgra Tomasza Maciążka