Dział Projektów

Kontakt:

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
✉: projects@cft.edu.pl

tel.: 22 116 20 10
Pokój 310

Pracownicy:

mgr Grzegorz Major
Specjalista ds. projektów badawczych
✉: gmajor@cft.edu.pl

dr Anna Raiter-Smiljanic
Specjalistka ds. projektów badawczych
✉: araiter@cft.edu.pl

Godziny otwarcia:

Dział Projektów Centrum Fizyki Teoretycznej PAN otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.