Habilitacja

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (CFT PAN), jako instytutu kategorii A, ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w tej sprawie, ze wskazaniem CFT PAN jako podmiot habilitujący, proszone są o zapoznanie się z:
"Regulaminem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przez Centrum Fizyki Teoretycznej PAN" załączonym poniżej.

Potencjalnych kandydatów zachęcamy również do kontaktu z Dyrekcją CFT PAN lub Przewodniczącym Rady Naukowej CFT PAN.

Przydatne materiały:

1) Uchwała Rady Naukowej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
"Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przez Centrum Fizyki Teoretycznej PAN"


2) Uchwała Rady Naukowej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (wersja angielska)
"Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przez Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (wersja angielska)"

3) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 218 - 226

4) Poradnik ,,Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego'' opracowany i aktualizowany przez Radę Doskonałości Naukowej