Plan równości płci

Komisja Europejska jest zaangażowana w promowanie równości płci w badaniach i innowacjach. Mając na uwadzę istniejące nierówności, Komisja Europejska opracowała Strategię Równości Płci. Efektem tej strategii jest:
• wprowadzenie wymogu posiadania Planu Równości Płci przez jednostki starające się o fundusze przyznawane w ramach Horizon 2020,
• ustalenie sztywnych priorytetów w składach grup decyzyjnych odpowiedzialnych za finansowanie oraz,
• honorowanie projektów naukowych, w których zwrócono szczególną uwagę na zwiększenie roli kobiet

Plan Równości Płci w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (GEP) został opracowany na podstawie konsultacji i ankiet przeprowadzonych w latach 2015-2022. Podstawą danych statystycznych był system Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, raporty wysyłanych do Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz sprawozdaniach z działalności przyjmowanych corocznie przez Radę Naukową Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Wiele analiz było powiązanych z szykowaniem instytutu do ubiegania się o “HR Award”.

Plan równości płciPlan równości płci (wersja angielska)


Przydatne linki:
•    Informacje na stronach Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci (European Institute for Gender Equality, EIGE) 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/what-gender-equality-plan-gep
•    Raporty Komisji Europejskiej, strony“Publication Office of the European Union”
https://op.europa.eu/en/home