Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w kadencji 2019-2022

 1. Dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 2. Prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 3. Prof. dr hab. Bożena Czerny, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 4. Dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Zastępca Przewodniczącego Rady
 5. Prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 6. Dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 7. Dr hab. Mikołaj Korzyński, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 8. Prof. dr hab. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 9. Dr hab. Lech Mankiewicz, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Przewodniczący Rady
 10. Prof. dr hab. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 11. Dr hab. Łukasz Rudnicki, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 12. Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 13. Dr hab. Adam Sawicki, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 14. Prof. dr hab. Łukasz A. Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 15. Prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 16. Prof. dr hab. Piotr Bizoń, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 17. Dr hab. Jarosław Buczyński, Instytut Matematyczny PAN
 18. Dr hab. Łukasz Cywiński, Instytut Fizyki PAN
 19. Prof. dr hab. Dariusz Chruściński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 20. Dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 21. Prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
 22. Prof. dr hab. Mariusz Gajda, Instytut Fizyki PAN
 23. Prof. dr hab. Maria Ekiel Jeżewska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 24. Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 25. Dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 26. Prof. dr hab. Marek Trippenbach, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 27. Dr hab. Emilia Witkowska, Instytut Fizyki PAN
 28. Prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, Instytut Fizyki PAN
 29. Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
 30. Dr hab. Wojciech Hellwing, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 31. Dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 32. Dr hab. Michał Oszmaniec, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 33. Dr Piotr Grochowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Sekretarz Rady

Skład komisji odwoławczej

Z dniem 01.03.2019 r. Rada Naukowa CFT PAN powołała komisję odwoławczą w składzie:
prof. dr hab. Marek Kuś
prof. dr hab. Mariusz Gajda
prof. dr hab. Krzysztof Pachucki