Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w kadencji 2023-2026

1. Dr hab. Lech Mankiewicz, prof. CFT PAN - Przewodniczący Rady Naukowej
2. Prof. dr hab. Agnieszka Janiuk  - Zastępca Przewodnicącego Rady Naukowej
3. Prof. dr hab. Bożena Czerny    
4. Dr hab. Wojciech Hellwing, prof. CFT PAN    
5. Dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN    
6. Prof. dr hab. Jerzy Kijowski    
7. Dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN    
8. Dr hab. Mikołaj Korzyński, prof. CFT PAN    
9. Prof. dr hab. Marek Kuś
10. Dr hab. Maciej Bilicki, prof. CFT        
11. Prof. dr hab. Paweł Nurowski    
12. Dr hab. Michał Oszmaniec, prof. CFT PAN  
13. Dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. CFT PAN    
14. Dr hab. Łukasz Rudnicki,    
15. Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski    
16. Dr hab. Adam Sawicki, prof. CFT PAN    
17. Prof. dr hab. Łukasz A. Turski    
18. Prof. dr hab. Konrad Banaszek, Uniwersytet Warszawski  
19. Prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN    
20. Prof. dr hab. Piotr Bizoń, Uniwersytetu Jagielloński    
21. Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Uniwersytet Warszawski    
22. Prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz    
23. Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska    
24. Prof. dr hab. Marek Żukowski, Uniwersytet Gdański  
25. Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Uniwersytet Jagielloński    
26. Dr Jarosław Kopiński    
27. Mgr Oskar Słowik    
28. Prof. dr hab. Marek Biesiada, Narodowe Centrum Badań Jądrowych    
29. Dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, Uniwersytet Warszawski    
30. Prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN    
31. Prof. dr hab. Mariusz Gajda, Instytut Fizyki PAN    
32. Prof. dr hab. Michał Matuszewski, Instytut Fizyki PAN    
33. Prof. dr hab. Agata Różańska, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN    
34. Prof. dr hab. Adam Skalski, Instytut Matematyczny PAN    
35. Dr hab. Michał Tomza, Uniwersytet Warszawski    
36. Prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, Instytut Fizyki PAN

Skład komisji odwoławczej

Z dniem 01.03.2019 r. Rada Naukowa CFT PAN powołała komisję odwoławczą w składzie:
prof. dr hab. Marek Kuś
prof. dr hab. Mariusz Gajda
prof. dr hab. Krzysztof Pachucki