Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w kadencji 2023-2026

Skład

Członkowie z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, samodzielni pracownicy

1. Dr hab. Lech Mankiewicz, prof. CFT PAN - Przewodniczący
2. Prof. dr hab. Agnieszka Janiuk - Zastępczyni Przewodniczącego
3. Dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN
4. Dr hab. Maciej Bilicki, prof. CFT
5. Prof. dr hab. Bożena Czerny
7. Dr hab. Wojciech Hellwing, prof. CFT PAN
7. Prof. dr hab. Jerzy Kijowski
8. Dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN
9. Dr hab. Mikołaj Korzyński, prof. CFT PAN
10. Prof. dr hab. Marek Kuś
11. Prof. dr hab. Paweł Nurowski
12. Dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. CFT PAN
13. Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski
14. Dr hab. Adam Sawicki, prof. CFT PAN
15. Prof. dr hab. Łukasz A. Turski


Przedstawiciele Akademii

16. Prof. dr hab. Konrad Banaszek, Uniwersytet Warszawski
17. Prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
18. Prof. dr hab. Piotr Bizoń, Uniwersytetu Jagielloński
19. Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Uniwersytet Warszawski
20. Prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz
21. Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska
22. Prof. dr hab. Marek Żukowski, Uniwersytet Gdański
23. Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Uniwersytet Jagielloński


Przedstawiciel Młodej Kadry

24. Dr Wojciech Bruzda


Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

25. Mgr Oskar Słowik


Członkowie spoza Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, wybrani drogą głosowania

26. Prof. dr hab. Marek Biesiada, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
27. Dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, Uniwersytet Warszawski
28. Prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
29. Prof. dr hab. Mariusz Gajda, Instytut Fizyki PAN
30. Prof. dr hab. Michał Matuszewski, Instytut Fizyki PAN
31. Prof. dr hab. Agata Różańska, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
32. Prof. dr hab. Adam Skalski, Instytut Matematyczny PAN
33. Dr hab. Michał Tomza, Uniwersytet Warszawski
34. Prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, Instytut Fizyki PAN

Skład komisji odwoławczej

Z dniem 01.03.2019 r. Rada Naukowa CFT PAN powołała komisję odwoławczą w składzie:
prof. dr hab. Marek Kuś
prof. dr hab. Mariusz Gajda
prof. dr hab. Krzysztof Pachucki