Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w kadencji 2019-2022

 1. Dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 2. Prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 3. Dr hab. Maciej Bilicki, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 4. Prof. dr hab. Piotr Bizoń, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 5. Dr hab. Jarosław Buczyński, Instytut Matematyczny PAN
 6. Prof. dr hab. Dariusz Chruściński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 7. Dr hab. Łukasz Cywiński, Instytut Fizyki PAN
 8. Prof. dr hab. Bożena Czerny, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 9. Dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 10. Prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
 11. Prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 12. Prof. dr hab. Mariusz Gajda, Instytut Fizyki PAN
 13. Dr Piotr Tadeusz Grochowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 14. Dr hab. Wojciech Hellwing, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 15. Prof. dr hab. Agnieszka Janiuk, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Zastępca Przewodniczącego Rady
 16. Prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 17. Dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 18. Dr hab. Mikołaj Korzyński, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 19. Prof. dr hab. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 20. Dr hab. Lech Mankiewicz, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Przewodniczący Rady
 21. Prof. dr hab. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 22. Dr hab. Michał Oszmaniec, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 23. Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 24. Dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 25. Dr hab. Łukasz Rudnicki, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 26. Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 27. Dr hab. Adam Sawicki, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 28. Mgr Oskar Słowik, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Sekretarz Rady
 29. Dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 30. Prof. dr hab. Marek Trippenbach, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 31. Prof. dr hab. Łukasz A. Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 32. Dr hab. Emilia Witkowska, Instytut Fizyki PAN
 33. Prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 34. Prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, Instytut Fizyki PAN
 35. Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński

Skład komisji odwoławczej

Z dniem 01.03.2019 r. Rada Naukowa CFT PAN powołała komisję odwoławczą w składzie:
prof. dr hab. Marek Kuś
prof. dr hab. Mariusz Gajda
prof. dr hab. Krzysztof Pachucki