Sympozjum dla prof. Iwo Białynickiego-Biruli

W dniu 14 czerwca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się sympozjum dla prof. Iwo Białynickiego-Biruli. Będą to naukowe obchody 90-tych urodzin współzałożyciela Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Zapraszamy!

W dniu 14 czerwca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się sympozjum dla prof. Iwo Białynickiego-Biruli. Będą to naukowe obchody 90-tych urodzin współzałożyciela Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Zapraszamy!

Aktualności

Szkoła Letnia PRECISE

Organizujemy PRECISE (PREcision Cosmology In the era of big-data SurvEys) - szkołę letnią dla doktorantów oraz badaczy na początku kariery, która będzie miałą miejsce w dniach 3-7 lipca 2023 roku. Program, prowadzony przez ekspertów w dziedzinie, oferuje wykłady, warsztaty i praktyczne projekty dotyczące analizowania dużych zbiorów danych kosmologicznych. Tematyka obejmować będzie technikę analizy danych, metody statystyczne, uczenie maszynowe i wydajne obliczenia komputerowe. Rejestracja uczestników będzie otwarta do 01.06.2023.

Organizujemy PRECISE (PREcision Cosmology In the era of big-data SurvEys) - szkołę letnią dla doktorantów oraz badaczy na początku kariery, która będzie miałą miejsce w dniach 3-7 lipca 2023 roku. Program, prowadzony przez ekspertów w dziedzinie, oferuje wykłady, warsztaty i praktyczne projekty dotyczące analizowania dużych zbiorów danych kosmologicznych. Tematyka obejmować będzie technikę analizy danych, metody statystyczne, uczenie maszynowe i wydajne obliczenia komputerowe. Rejestracja uczestników będzie otwarta do 01.06.2023.

Aktualności

Dostęp do systemów kwantowych IBM

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN podpisało umowę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym umożliwającą dostęp do maszyn kwantowych IBM.

Zaczynamy erę obliczeń kwantowych w CFT PAN.

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN podpisało umowę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym umożliwającą dostęp do maszyn kwantowych IBM.

Zaczynamy erę obliczeń kwantowych w CFT PAN.

Aktualności

Praktyki studenckie w CFT

Centrum Fizyki Teoretycznej oferuje studentom staże naukowe. Staże, po okresie próbnym są płatne.

Znajdź temat i opiekuna!

Centrum Fizyki Teoretycznej oferuje studentom staże naukowe. Staże, po okresie próbnym są płatne.

Znajdź temat i opiekuna!

Aktualności

Realizujemy projekty finansowane przez