Szkoły doktorskie

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN uczestniczy w dwóch szkołach doktorskich:


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021:

W bieżącej rekrutacji do Warsaw-4-PhD Centrum Fizyki Teoretycznej PAN prowadzi nabór na 6 miejsc, do projektów:

5.1. Charakteryzacja i certyfikacja zasobów kwantowych (Dr. Remigiusz Augusiak)
5.2.  Badanie aspektów obiektywności w mechanice kwantowej (Dr hab. Jarosław Korbicz)
5.3.  Praktyczne i teoretyczne aspekty komputerów kwantowych najbliższej przyszłości (dr Michał Oszmaniec)
5.4. NUANCE 1: Nowe kwantowe stany materii w ultrazimnych gazach atomowych badane metodami ab initio (dr hab. Krzysztof Pawłowski)
5.5.  NUANCE 2: Nowe kwantowe stany materii w ultrazimnych gazach atomowych badane metodami półklasycznymi (dr hab. Krzysztof Pawłowski)
5.6. Płytkie obwody kwantowe i spacery losowe na grupach zwartych (Prof. Adam Sawicki)


Rozmowy rekrutacyjne na drugim etapie odbędą się  na platformie internetowej zoom.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w połowie września 2020 r.

Zajęcia prowadzone przez pracowników Centrum Fizyki Teoretycznej PAN:

Plan na rok akademicki 2020/2021:

Selected topics of theoretical physics I: Quantum computing

ROK 2020

  • Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej II: Kosmologia (program zajęć)
    dr hab. Wojciech Hellwing, dr Maciej Bilicki, środa 12:00, sala D, Instytu Fizyki PAN

Harmonogram zajęć:

Przydatne informacje:

  • Formalności po przyjeździe
  • Ubezpieczenie zdrowotne
  • Legalizacja pobytu osób spoza UE