Dyrekcja

Dyrektor:

Prof. Krzysztof Pawłowski (Dyrektor CFT PAN)

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Biuro tymczasowe ul. Wincentego Rzymowskiego 28,
02-697 Warszawa
✉: director@cft.edu.pl
☎: +48 789 649 602

Zastępcy:

Prof. Remigiusz Augusiak (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych)
✉: augusiak@cft.edu.pl
☎: +48 573 823 493
pok. 110

Mgr Magdalena Kacprzak (Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych)
✉: kacprzak@cft.edu.pl
☎: +48 573 823 493
pok. 112

Schemat Organizacyjny CFT PAN (en/pl)