Dyrekcja

Kontakt:

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
✉: director@cft.edu.pl
Pokój 310

Pracownicy:

Prof. Krzysztof Pawłowski (p.o. Dyrektora CFT PAN)
✉: pawlowski@cft.edu.pl
☎: +48 22 116 20 10

Prof. Remigiusz Augusiak (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych)
✉: augusiak@cft.edu.pl
☎: +48 22 116 20 10

Mgr Magdalena Kacprzak (Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych)
✉: kacprzak@cft.edu.pl
☎: +48 22 116 20 10