Dyrekcja

Dyrektor:

Prof. Krzysztof Pawłowski (Dyrektor CFT PAN)

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
✉: director@cft.edu.pl

Zastępcy:

Prof. Remigiusz Augusiak (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych)
✉: augusiak@cft.edu.pl
☎: +48 22 116 20 11
pok. 311

Mgr Magdalena Kacprzak (Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych)
✉: kacprzak@cft.edu.pl
☎: +48 22 116 20 10
pok. 310

Schemat Organizacyjny CFT PAN (en/pl)