Kontakt

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Biuro tymczasowe ul. Wincentego Rzymowskiego 28 pok. 112,
02-697 Warszawa, Polska

NIP: 525-000-92-81
EU VAT: PL5250009281
REGON: 000844815
RIN-III-69/11
PIC: 996434053
ESP-ePUAP: /CTPPAS/SkrytkaESP

Godziny pracy administracji CFT PAN: 9:00-16:00
Kontakty do poszczególnych pracowników można znaleźć tutaj.