HR Excellence in Research

W 2005 r. Komisja Europejska wydała dwa dokumenty Europejską Kartę Naukowca oraz Kodeks postępowania przy Rekrutacji pracowników naukowych. W Europejskiej Karcie Naukowca znajdują się prawa i obowiązki jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Natomiast Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie kandydatów, jakość i przejrzystość rekrutacji.

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN podjęto decyzję o zastosowaniu i przestrzeganiu norm zapisanych w obu dokumentach. Wiele z tych zasad zostało już wdrożonych w instytucie i stało się powszechną praktyką. Podejmuje wysiłek, aby wszystkie zasady znalazły u nas zastosowanie.

Następnym krokiem, jest uzyskanie wyróżnienia HR Excellence in Research, o które Centrum Fizyki Teoretycznej PAN właśnie się ubiega.

Dokumenty, które zostały stworzone na potrzebę aplikacji o HR Excellence in Research:
- Analiza GAP
- Ankieta OTM-R [EN]
- Plan działania [EN]
- Opis procesu przygotowania wniosku [EN]

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych [PL|EN]