HR Excellence in Research

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zostało uhonorowane wyróżnieniem "HR Excellence in Research".

W 2005 r. Komisja Europejska wydała dwa dokumenty Europejską Kartę Naukowca oraz Kodeks postępowania przy Rekrutacji pracowników naukowych. W Europejskiej Karcie Naukowca znajdują się prawa i obowiązki jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Natomiast Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie kandydatów, jakość i przejrzystość rekrutacji.

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN podjęto decyzję o zastosowaniu i przestrzeganiu norm zapisanych w obu dokumentach. Wiele z tych zasad zostało już wdrożonych w instytucie i stało się powszechną praktyką. Podejmuje wysiłek, aby wszystkie zasady znalazły u nas zastosowanie.


Dokumenty, dotyczące wniosku i o HR Excellence in Research:
- Analiza problemów Gap Analysis [EN]
- Ankieta OTM-R [EN]
- Plan działania [EN]
- Opis procesu przygotowania wniosku [EN]

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych [PL|EN]

W dniu 31.05.2022 r. w Centrum Fizyki Teoretycznej został wprowadzony „Plan Równości Płci” na okres 2022-2025 r. Z dokumentem można zapoznać się pod linkiem.

Ze schematem organizacyjnym można zapoznać się pod linkiem.

Ankiety, które wykorzystano do oceny instytutu

Ankiety w CFT PAN są szykowane z wykorzystaniem Google Forms oraz systemu polls.

Ankieta przygotowana w 2022 roku w związku ze staraniami o wyróżnienie HR

Szykując wniosek o Logo HR oraz tworząc Plan Równości Płci opracowano ankietę do zbadania opinii
pracowników.

Komitet przygotowujący ankietę:
dr hab. Krzysztof Pawłowski (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych),
dr hab. Remigiusz Augusiak (R3),
dr hab. Wojciech Hellwing (R3),
dr Joanna Rutkowska (Dział projektów),
mgr Owidiusz Makuta (R1),
mgr Tomasz Rybotycki (R1),
mgr Oskar Słowik (R1)

Link do ankiety

Ankieta przygotowana w 2021 roku w związku z przygotowaniami wniosku o grant Welcome to
Poland.


Centrum Fizyki Teoretycznej PAN aktywnie stara się o projekty finansowane zewnętrznie. Oprócz
projektów badawczych, wnioskowano o projekty mające na celu rozwój instytutu, m.in. Promocję
Zagraniczną oraz Welcome to Poland organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
Poniżej przedstawiono ankietę wraz z wynikami. Ankieta w dużej mierze dotyczyła przyjmowania
nowych pracowników.

Komitet przygotowujący ankietę:
dr hab. Krzysztof Pawłowski (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych),
dr Joanna Rutkowska (Dział projektów)

Link do ankiety WTP