Sekretariat CFT

Kontakt:

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
✉: administration@cft.edu.pl
Tel.: +48 22 847 09 20
Fax: +48 22 843 13 69
Pokój: 301

Godziny otwarcia:

Sekretariat Centrum Fizyki Teoretycznej PAN otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

Pracownicy:

Karolina Szafrańska (Kierownik Sekretariatu i Działu Kadr.) (Pracownik nieobecny)
✉: szafranska@cft.edu.pl
☎: +48 22 115 20 01

Wioleta Gryz (Specjalista ds. Kadr)
✉: wgryz@cft.edu.pl
☎: +48 22 847 09 20

Katarzyna Załuska (Specjalista ds. Zamówień Publicznych)
✉: kzaluska@cft.edu.pl
☎: +48 22 847 09 20

Mgr Agnieszka Ryhorowicz-Bzdawska (Pracownik nieobecny)
✉: ryhorowicz@cft.edu.pl
☎: +48 22 847 09 20