Granty badawcze

Dane do grantów NCN.

Obecnie realizowane

Kod
Nazwa grantu
Kierownik zadania
Źródło
finansowania
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Opiekun finansowy projektu
PASIFIC 2
Realizacja i finansowanie Pobytu Badawczego
Realizacja i finansowanie Pobytu Badawczego
PAN
2022-11-01
2024-10-31
PB-99
Rola obłoków w wykorzystaniu opóźnień w kontinuum w aktywnych galaktykach do pomiarów tempa ekspansji Wszechświata
Rola obłoków w wykorzystaniu opóźnień w kontinuum w aktywnych galaktykach do pomiarów tempa ekspansji Wszechświata
NCN
2022-08-18
2025-08-17
PB-98
Falowa i kwantowa natura kosmologicznych obserwabli
Falowa i kwantowa natura kosmologicznych obserwabli
NCN
2022-11-01
2024-10-31
PB-95
Zastosowanie rachunku spinorów do otrzymania nowych nierówności geometrycznych dla czarnych dziur.
Zastosowanie rachunku spinorów do otrzymania nowych nierówności geometrycznych dla czarnych dziur.
NCN
2021-12-15
2022-12-14
Premia na Horyzoncie 2 do projektu ERC
Premia na Horyzoncie 2 do projektu ERC
MNiSW
2021-12-01
2027-10-31
Popularyzacja Kwantowej Kryptografii
Popularyzacja Kwantowej Kryptografii
MNiSW
2021-12-01
2023-02-28
PB-94
Kosmiczne laboratorium dla barionów i ciemnej materii
Kosmiczne laboratorium dla barionów i ciemnej materii
NCN
2021-09-01
2025-08-31
ERC0
Sub-percent calibration of the extragalactic distance scale in the era of big surveys
Sub-percent calibration of the extragalactic distance scale in the era of big surveys
ERC
2021-11-01
2027-10-31
EuroHPC
Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC PL
Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC PL
OPI działanie 4.2
2021-01-01
2023-12-31
PB-91
Certyfikacja losowości w układach kwantowych o dowlonym wymiarz
Certyfikacja losowości w układach kwantowych o dowlonym wymiarz
NCN-Sonatina 4
2020-09-14
2023-01-13
PB-86
Nowe stany materii w ultra-zimnych gazach kwantowych
Nowe stany materii w ultra-zimnych gazach kwantowych
NCN-Sonata Bis 9
2020-09-01
2025-08-31
PB-87
Charakteryzacja i certyfikacja zasobów kwantowych
Charakteryzacja i certyfikacja zasobów kwantowych
NCN-Sonata Bis 9
2020-09-01
2025-08-31
PB-82
VErTIGO-Ruchy Galaktyk Testują Grawitację i Kosmologię
VErTIGO-Ruchy Galaktyk Testują Grawitację i Kosmologię
NCN-Sonata Bis 8
2019-09-04
2024-09-03
PB-92
Efektywne zestawy bramek kwantowych i płytkie obwody kwantowe
Efektywne zestawy bramek kwantowych i płytkie obwody kwantowe
NCN-Opus 19
2021-01-04
2025-01-03
PB-85
Nowatorskie podejście do dekoherencji i badania przepływu informacji w kwantowych układach otwartych
Nowatorskie podejście do dekoherencji i badania przepływu informacji w kwantowych układach otwartych
NCN-Opus 18
2020-10-01
2023-09-30
PB-84
Pochodzenie rozbłysków gamma i ich wielkozakresowa charakterystyka
Pochodzenie rozbłysków gamma i ich wielkozakresowa charakterystyka
NCN-Opus 18
2020-06-26
2024-06-25
PB-76
Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacj aktywnych galaktyk
Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacj aktywnych galaktyk
NCN-Maestro 9
2018-04-09
2023-10-08
PB-64
Relacje nieoznaczoności i splątanie kwantowe
Relacje nieoznaczoności i splątanie kwantowe
NCN-Maestro 7
2016-06-09
2022-06-08
PB-88
Lustre - Testy grawitacji i ciemnej enegii w lokalnym Wszechświeci
Lustre - Testy grawitacji i ciemnej enegii w lokalnym Wszechświeci
NCN-Beethoven Classic 3
2020-08-31
2023-08-30
PB-93
PACIS: Precyzja i dokładność dla kosmologicznych przeglądów fotometrycznych
PACIS: Precyzja i dokładność dla kosmologicznych przeglądów fotometrycznych
NCN - Sonata Bis 10
2021-04-01
2026-03-31
PB-89
Symetrie, redukcje krzywizny i metody równoważności
Symetrie, redukcje krzywizny i metody równoważności
NCN - GRIEG
2020-09-04
2023-09-03
PB-77
Przejście kwantowo-klasyczne. Nowe problemy i metody badania
Przejście kwantowo-klasyczne. Nowe problemy i metody badania
NCN
2018-06-08
2022-06-07
PB-69
Lokalny relatywistyczny rachunek zaburzeń w hydrodynamice i ogólnej teorii względności oraz jej zastosowania w kosmologii
Lokalny relatywistyczny rachunek zaburzeń w hydrodynamice i ogólnej teorii względności oraz jej zastosowania w kosmologii
NCN
2017-04-10
2022-03-09
PB-63
Optymalność, uniwersalność i sterowalność w teorii obliczeń kwantowych
Optymalność, uniwersalność i sterowalność w teorii obliczeń kwantowych
NCN
2016-04-12
2022-04-11
MNiSW - SONP
Fizyka w chmurze - polskie zasoby z fizyki na Khan Academy
Fizyka w chmurze - polskie zasoby z fizyki na Khan Academy
MNiSW
2020-06-01
2022-05-31
Team-Net
Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i zastosowania praktyczne
Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i zastosowania praktyczne
FNP
2020-07-01
2023-09-28

Zakończone

Kod
Tytuł zadania
Kierownik zadania
Źródło
finansowania
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Opiekun finansowy projektu
Układy kilku dipolowych atomów w pułapce harmonicznej
Układy kilku dipolowych atomów w pułapce harmonicznej
NCN
2017-01-16
2019-08-16
Topologia przestrzeni konfiguracyjnych dla cząstek na grafach
Topologia przestrzeni konfiguracyjnych dla cząstek na grafach
NCN
2017-10-01
2018-10-01
Taniec galaktyk: testowanie Teorii Względności i jej alternatyw przy wykorzystaniu pól prędkości galaktyk
Taniec galaktyk: testowanie Teorii Względności i jej alternatyw przy wykorzystaniu pól prędkości galaktyk
ERC
2016-12-31
2019-12-31
Splątanie i dekoherencje ultrazimnych atomów
Splątanie i dekoherencje ultrazimnych atomów
NCN
2015-03-05
2018-09-05
Specjalne geometrie związane z grupą G_2
Specjalne geometrie związane z grupą G_2
NCN
2017-12-31
2019-12-31
Samotestujące układy kwantowe oraz niezależne od urządzenia relacje niepewności
Samotestujące układy kwantowe oraz niezależne od urządzenia relacje niepewności
NCN
2018-06-30
2019-06-30
Populacje gwiazdowe gigantycznych radioźródeł
Populacje gwiazdowe gigantycznych radioźródeł
NCN
2016-09-30
2019-09-30
Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii
Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii
NCN
2013-12-19
2018-12-19
Grupy homologii przestrzeni konfiguracyjnych dla cząsteczek na grafach
Grupy homologii przestrzeni konfiguracyjnych dla cząsteczek na grafach
NCN
2017-07-16
2019-11-16
Delokalizacja w wieloczęściowych systemach kwantowych
Delokalizacja w wieloczęściowych systemach kwantowych
ERC
2016-03-31
2018-03-31
Dekoherencje stanów niegaussowskich
Dekoherencje stanów niegaussowskich
NCN
2015-02-19
2018-10-17
Badanie wielokubitowych stanów maksymalnie splątanych i równoważność stanów ze względu na działania operacji SLOCC
Badanie wielokubitowych stanów maksymalnie splątanych i równoważność stanów ze względu na działania operacji SLOCC
MNiSW
2014-08-24
2018-08-24
Astrofizyka procesów wokół zwartych obiektów kosmicznych
Astrofizyka procesów wokół zwartych obiektów kosmicznych
NCN
2013-02-24
2018-10-24
Andrzej Trautman i Złoty Wiek Teorii Względności
Andrzej Trautman i Złoty Wiek Teorii Względności
MNiSW
2017-06-22
2018-05-22
PB-72
Hiperakrecja materii na czaną dziurę
Hiperakrecja materii na czaną dziurę
NCN-Opus 12
2017-07-10
2021-12-09
PB-67
Stabilnośc zagadnienia początkowego dla równań Eisteina: aspekty klasyczne i kwantowe
Stabilnośc zagadnienia początkowego dla równań Eisteina: aspekty klasyczne i kwantowe
NCN-Opus 11
2017-01-16
2022-01-15
PB-90
Dynamika dwuskładnikowych mieszanin kwantowych
Dynamika dwuskładnikowych mieszanin kwantowych
NCN-Etiuda 8
2020-10-01
2021-09-30
PB-83
Korelacje w wielociałowych dywanach kwantowych
Korelacje w wielociałowych dywanach kwantowych
NCN
2019-07-05
2022-01-04
PB-81
Dynamiczna niestabilność Stonera
Dynamiczna niestabilność Stonera
NCN
2019-01-14
2021-01-13
PB-80
Układy równań różniczkowych cząstkowychodpowiadające rozmaitościom para-CR z jednokrotnie zdegenerowaną formą Leviego w wymiarze pięć
Układy równań różniczkowych cząstkowychodpowiadające rozmaitościom para-CR z jednokrotnie zdegenerowaną formą Leviego w wymiarze pięć
NCN
2019-01-10
2022-01-09
NAWA - promocja
Promocja zagraniczna
Promocja zagraniczna
NAWA
2019-10-01
2021-03-31
NAWA - wymiana
Wymiana bilateralna
Wymiana bilateralna
NAWA
2020-01-01
2021-12-31
MNiSW - DNK
40-lecie CFT PAN
40-lecie CFT PAN
MNiSW
2021-02-01
2021-12-31
First-Team
Protokoły samokontroli dla wieloczęściowych stanów kwantowych
Protokoły samokontroli dla wieloczęściowych stanów kwantowych
FNP
2018-05-01
2021-07-29