Granty badawcze

Dane do grantów NCN.

Obecnie realizowane

Nazwa grantu
Kierownik zadania
Źródło
finansowania
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
PACIS: Precyzja i dokładność dla kosmologicznych przeglądów fotometrycznych
NCN
2021-04-01
2026-03-31
Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
OPI-PIB POIR
2021-01-01
2023-12-31
Efektywne zestawy bramek kwantowych i płytkie obwody kwantowe
NCN
2021-01-01
2024-12-31
Sub-percent calibration of the extragalactic distance scale in the era of big surveys
ERC
2020-11-01
2024-10-31
Symetrie, redukcje krzywizny i metody równoważności
NCN
2020-09-04
2023-09-03
Nowatorskie podejście do dekoherencji i badania przepływu informacji w kwantowych układach otwartych
NCN
2020-10-01
2023-09-30
Certyfikacja losowości w układach kwantowych o dowolnym wymiarze
NCN
2020-09-14
2022-09-13
Pochodzenie rozbłysków gamma i ich wielkozakresowa charakterystyka
NCN
2020-06-26
2024-06-25
Fizyka w chmurze - polskie zasoby z fizyki na Khan Academy
MNiSW
2020-06-01
2022-05-31
Dynamika dwuskładnikowych mieszanin kwantowych
NCN
2020-10-01
2021-09-30
Nowe stany materii w ultra-zimnych gazach kwantowych
NCN
2020-09-01
2025-08-31
Charakteryzacja i certyfikacja zasobów kwantowych
NCN
2020-09-01
2025-08-31
LUSTRE - Testy grawitacji i ciemnej energii w lokalnym Wszechświecie
NCN
2020-08-31
2023-08-30
Optymalność, uniwersalność i sterowalność w teorii obliczeń kwantowych
NCN
2016-04-11
2021-04-11
Relacje nieoznaczoności i splątanie kwantowe
NCN
2016-06-08
2021-06-08
Lokalny relatywistyczny rachunek zaburzeń w hydrodynamice i ogólnej teorii względności oraz jego zastosowania w kosmologii
NCN
2017-04-09
2021-04-09
Hiperakrecja materii na czarną dziurę
NCN
2017-07-09
2021-12-09
Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk
NCN
2018-04-08
2023-04-08
Protokoły samokontroli dla wieloczęściowych stanów kwantowych
FNP
2018-04-30
2021-04-30
Przejście kwantowo-klasyczne. Nowe problemy i metody badania
NCN
2018-06-07
2021-06-07
Układy równań różniczkowych cząstkowych odpowiadające rozmaitościom para-CR z jednokrotnie zdegenerowaną formą Leviego w wymiarze pięć
NCN
2019-01-09
2021-01-09
VErTIGO-Ruchy Galaktyk Testują Grawitację i Kosmologię.
NCN
2019-09-03
2024-09-03
Korelacje w wielociałowych dywanach kwantowych
NCN
2019-07-04
2021-07-04
Dynamika gazów kwantowych
NCN
2016-07-13
2020-07-13
Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i zastosowania praktyczne
FNP
2019-07-01
2023-06-30
Dynamiczna niestabilność Stonera
NCN
2019-01-13
2021-01-13

Zakończone

Tytuł zadania
Kierownik zadania
Źródło
finansowania
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Astrofizyka procesów wokół zwartych obiektów kosmicznych
NCN
2013-02-24
2018-10-24
Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii
NCN
2013-12-19
2018-12-19
Badanie wielokubitowych stanów maksymalnie splątanych i równoważność stanów ze względu na działania operacji SLOCC
MNiSW
2014-08-24
2018-08-24
Dekoherencje stanów niegaussowskich
NCN
2015-02-19
2018-10-17
Splątanie i dekoherencje ultrazimnych atomów
NCN
2015-03-05
2018-09-05
Ciąg główny kwazarów
NCN
2016-02-02
2019-07-02
Delokalizacja w wieloczęściowych systemach kwantowych
ERC
2016-03-31
2018-03-31
Taniec galaktyk: testowanie Teorii Względności i jej alternatyw przy wykorzystaniu pól prędkości galaktyk
ERC
2016-12-31
2019-12-31
Stabilność zagadnienia początkowego dla równań einsteina: aspekty klasyczne i kwantowe
NCN
2017-01-15
2020-01-15
Układy kilku dipolowych atomów w pułapce harmonicznej
NCN
2017-01-16
2019-08-16
Andrzej Trautman i Złoty Wiek Teorii Względności
MNiSW
2017-06-22
2018-05-22
Grupy homologii przestrzeni konfiguracyjnych dla cząsteczek na grafach
NCN
2017-07-16
2019-11-16
Topologia przestrzeni konfiguracyjnych dla cząstek na grafach
NCN
2017-10-01
2018-10-01
Specjalne geometrie związane z grupą G_2
NCN
2017-12-31
2019-12-31
Samotestujące układy kwantowe oraz niezależne od urządzenia relacje niepewności
NCN
2018-06-30
2019-06-30