Projekt EuroHPC PL

Akronim:

EuroHPC PL

Pełna nazwa:

Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL

Logotyp:

EuroHPC PL logo

Czas trwania:

01.01.2021-31.12.2023

Cel:

Celem jest budowa specjalistycznej infrastruktury ogólnego przeznaczenia na potrzeby obliczeń wielkoskalowych umożliwiającej podejmowanie wyzwań badawczych w kluczowych z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki obszarach. Projekt jest polskim etapem rozwoju programu EuroHPC.

Rola Cyfronetu:

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest uczestnikiem projektu.

Kontakt:

Dr Joanna Rutkowska
e-mail: jrutkowska@cft.edu.pl

Strona WWW:

http://www.eurohpc.pl/

FE Logo