Projekt EuroHPC PL

Akronim:

EuroHPC PL

Pełna nazwa:

Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL

Logotyp:

EuroHPC PL logo

Czas trwania:

01.01.2021-31.12.2023

Cel:

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowej biblioteki do charakteryzacji, certyfikacji i mitygacji błędów na komputerach kwantowych najbliższej przyszłości (w tym prototypów komputerów kwantowych IBM). Zaprojektowane zostaną moduły do skutecznej charakteryzacji i mitygacji błędów na tych urządzeniach.  W naszych pracach będziemy korzystać z najnowszych badań naukowych w dziedzinie obliczeń kwantowych. Wydajność uzyskanych metod będzie testowana na paradygmatycznych algorytmach kwantowych i zadaniach kwantowych  wykonywanych  na rzeczywistym sprzęcie kwantowym.

Projekt  jest częścią większej inicjatywy mającej na celu zapewnienie dostępu do komputerów kwantowych przemysłowi i środowisku naukowemu w Polsce. Efektywne w schematy charakteryzacji  i mitygacji błędów pozwolą na wykorzystanie pełnego potencjału zaszumionych i niedoskonałych komputerów kwantowych zarówno do celów badawczych, jak i do potencjalnych praktycznych zastosowań, takich jak chemia kwantowa lub problemy optymalizacji kombinatorycznej.

Rola CFT PAN:

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest uczestnikiem projektu jako członek konsorcjum. W ramach "Laboratorium zastosowań obliczeń hybrydowych" CFT PAN realizuje zdanie II. 3 "Platforma certyfikacji i mitygacji błędów na komputerach kwantowych".

Kontakt:

Dr hab. Michał Oszmaniec (prof. CFT PAN)
e-mail: oszmaniec@cft.edu.pl

Strona WWW:

http://www.eurohpc.pl/

FE Logo