Działalność edukacyjna

Projekty wspierające działania edukacyjne.

W ramach swojej działalności edukacyjnej CFT PAN realizuje obecnie następujące projekty:

1. Projekt pt.: „Fizyka w chmurze - polskie zasoby z fizyki na Khan Academy”, finansowany ze środków MEiN (przyznane środki 38 800,00 PLN), kierownik projektu Prof. Lech Mankiewicz, okres realizacji 2020-06-01 - 2022-05-31. Projekt ten ma na celu opracowanie scenariuszy i nagranie w ciągu 24 miesięcy około 50 filmów (około 550-570 minut narracji) z dziedziny fizyki, które zostaną umieszczone na platformie Khan Academy w polskiej wersji językowej. Licencja Creative Commons CC: NC-BY-SA umożliwi niekomercyjne wykorzystanie wykonanych materiałów przez inne podmioty i organizacje. Powstałe filmy dostępne będą za darmo na portalu pl.khanacademy.org oraz w aplikacji mobilnej Khan Academy, dostępnej w języku polskim zarówno na system iOS, jak i na Androida.

2. Projekt pt.: „Popularyzacja Kwantowej Kryptografii”, finansowany ze środków MEiN (przyznane środki 26 500,00 PLN), kierownik projektu Prof. Krzysztof Pawłowski, okres realizacji 2021-12-01- 2023-02-28. Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów i zbudowanie eksponatu do demonstracji kwantowych metod szyfrowania. Technologie kwantowe, dzięki postępom w fizyce doświadczalnej, przechodzą prawdziwy przełom. Mimo potencjału tkwiącego w tych technologiach wiedza o nich nie jest powszechna, a mechanika kwantowa ma raczej status wiedzy tajemnej. W trakcie niniejszego projektu zostanie zbudowany układ do demonstracji najprostszej metody szyfrowania wykorzystującej zasady mechaniki kwantowej, tzw. protokołu BB84. Protokół opiera się na generacji i przesłaniu klucza szyfrującego za pomocą pojedynczych fotonów, o losowanej polaryzacji. Podczas warsztatów uczestnicy będą modyfikowali układ, generowali klucz szyfrujący, szyfrowali i odszyfrowywali przesyłane wiadomości. W warsztatach zostaną wykorzystane powszechnie dostępne, stosunkowo tanie lasery generujące impulsy wielofotonowe. Nie gwarantuje to pełnego bezpieczeństwa wymiany informacji o kluczu szyfrującym. Część uczestników będzie miała za zadanie wykorzystać tę lukę do przechwycenia wiadomości, uświadamiając wszystkim, czego brakuje urządzeniom do bycia "kwantowym". Planowane jest zrealizowanie 10 warsztatów, w których będą brały udział grupy 10-15 osób. Elementem niniejszego projektu jest również stworzenie animacji, która w przystępny sposób ma wyjaśnić, czym jest kryptografia kwantowa, protokół BB84 i ewentualnie jego udoskonalenia o stany splątane (algorytm Artura Ekerta).

Khan Academy

Khan Academy to portal edukacyjny dla uczniów, odwiedzany miesięcznie ponad 600 tysięcy razy. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wspiera oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad materiałami z dziedziny matematyki i fizyki. Jesteśmy autorami wielu nagrań i tłumaczeń! Działania w polskiej wersji koordynuje Przewodniczący Rady Naukowej CFT, Lech Mankiewicz.

Zapraszamy do portalu!

Warszawski Festiwal Nauki

Wspieramy Festiwal - mamy nadzieję na kolejne spotkania na żywo!

Nasza aktywność w poprzednich edycjach: (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

Zachęcamy również do Festiwalu Nauki Młodego Człowieka: (2008) (2009) (2010)

Piknik Naukowy Polskiego Radia Bis

Prof. Łukasz Turski był inicjatorem Pikniku przyciągającego co roku dziesiątki tysięcy Polaków.

Nasza aktywność w poprzednich edycjach: (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2015) (2016) (2017)