Działalność edukacyjna

Khan Academy

Khan Academy to portal edukacyjny dla uczniów, odwiedzany miesięcznie ponad 600 tysięcy razy.

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wspiera oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad materiałami z dziedziny matematyki i fizyki. Jesteśmy autorami wielu nagrań i tłumaczeń!

Działania w polskiej wersji koordynuje Przewodniczący Rady Naukowej CFT, Lech Mankiewicz.

Zapraszamy do portalu!

Warszawski Festiwal Nauki

Wspieramy Festiwal - mamy nadzieję na kolejne spotkania na żywo!

Nasza aktywność w poprzednich edycjach
(2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

Zachęcamy również do Festiwalu Nauki Młodego Człowieka

(2008) (2009) (2010)

‍‍

Piknik Naukowy Polskiego Radia Bis

Prof. Łukasz Turski był inicjatorem Pikniku przyciągającego co roku dziesiątki tysięcy Polaków.

Nasza aktywność w poprzednich edycjach:

(2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2015) (2016) (2017)