Grupy badawcze

CFT PAN kieruje się postanowieniami Europejskiej Karty Naukowca.