Przewód doktorski mgra Grzegorza Kazimierza Rajchela-Mieldzioć