Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora dla mgra Grzegorza Kazimierza Rajchela-Mieldzioć