Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora dla mgra Juliusa Serbenta