Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora dla mgra Lorenzo Mattioli