Wyszukaj seminarium

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
January 25, 2022 2:00 PM
Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej IF PAN
Krzysztof
Wohlfeld
(
FUW
)

Revisiting the problem of the single hole in an antiferromagnet

January 18, 2022 2:00 PM
Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej IF PAN
Jacek A.
Majewski
(
FUW
)

Phthalocyanines on 2D Layers - Hybrid Systems for Scalable Molecular Spintronics

November 16, 2021 2:00 PM
Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej IF PAN
Jacek
Herbrych
(
Katedra Fizyki Teoretycznej Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska
)

Niskowymiarowe orbitalnie-selektywne izolatory Motta - właściwości magnetyczne i elektryczne

November 9, 2021 2:00 PM
Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej IF PAN
Lukasz Kuciński
Piotr Miłoś
(
IM PAN
)

Reinforcement Learning: fundamentals and contemporary research

October 26, 2021 2:00 PM
Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej IF PAN
Dariusz
Kaczorowski
(
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
)

Mixed singlet-septet Cooper pairing in half-Heusler superconductors

October 19, 2021 2:00 PM
Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej IF PAN
Marcin
Kryński
(
Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej
)

Dynamical heterogeneity beyond amorphous solids

October 5, 2021 2:00 PM
Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej IF PAN
Józef
Spałek
(
Instytut Fizyki Teoretycznej UJ
)

Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: porównanie ilościowe z eksperymentem dla kupratów