Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: porównanie ilościowe z eksperymentem dla kupratów

Prof.

Józef

Spałek

Instytut Fizyki Teoretycznej UJ

October 5, 2021 2:00 PM

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiam, że we wtorek 5 października
o godzinie 14:00
na seminarium w formie zdalnej,
za pośrednictwem platformy Zoom,

Profesor Józef Spałek
Instytut Fizyki Teoretycznej UJ


wygłosi referat p.t:
Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: porównanie ilościowe z
eksperymentem dla kupratów


Streszczenie referatu i instrukcję połączenia się z transmisją seminarium
znajdą państwo poniżej.

Przypominam następujące ważne informacje:
* Seminarium ma unikalny identyfikator spotkania Zoom i hasło, które
wszyscy uczestnicy otrzymają w zawiadomieniu.
* Mikrofon i kamera wideo uczestnika są domyślnie wyciszone/wyłączone. W
razie potrzeby można samemu wyłączyć wyciszenie.
* Można zadawać pytania, wirtualnie podnosząc rękę, po czym gospodarz
sesji włączy mikrofon, lub po referacie. Po zadaniu pytania proszę
pamiętać o ponownym wyciszeniu dźwięku.
* Proszę okazać prelegentowi taki sam szacunek jak zwykle osobiście,
włączając w to punktualność na seminarium.
* Zostaniecie państwo poinformowani na początku spotkania, jeśli
seminarium jest nagrywane.

----------------------------------------------------------------------------
Dear All,

We kindly inform you that on Tuesday, October 5, at 2 p.m. on remote
access, Zoom transmitted seminar,

Professor Józef Spałek

Institute of Theoretical Physics of the Jagiellonian University


will give a lecture on:

High-temperature superconductivity theory: quantitative comparison with
experiment for the cuprates


The abstract and Zoom link data are enclosed below.

Please note the following important information:
* The seminar has a unique Zoom meeting-ID and password that all
registered participants receive by email.
* Participant's audio and video is muted by default. You may unmute when
appropriate.
* You can ask questions by raising your hand virtually after which a host
will unmute your microphone or after the talk. Please make sure to mute
the audio again once you have asked your question.
* Please show the same respect to the speaker as you would normally do in
person, including being on time for the seminar.
* We will inform you at the beginning if the talk is being recorded.

Aleksander Wittlin

---------------------------------------------------------------------------
Streszczenie wykładu                                Abstract of the talk

Omówię wyniki teoretyczne i ich porównanie ilościowe dla nadprzewodników
wysokotemperaturowych z miedzią, w oparciu o nasze podejście wariacyjne do
modelu t-J-U (systematyczne wyjście poza teorię pola średniego). Materiał
stanowi treść obszernego artykułu przeglądowego przygotowanego dla Physics
Reports. Spróbuję przekonać słuchaczy, że podejście oparte o silne
korelacje między-elektronowe stanowi podstawę do pełnej ilościowej teorii
tego nadprzewodnictwa, pod warunkiem uwzględnienia fluktuacji kwantowych
(paramagnonów i plazmonów). Prace wykonane ze
współpracownikami: M. Fidrysiakiem, M. Zegrodnikiem oraz A. Biborskim,
finansowane z pomocą
grantu NCN OPUS (2019-21).

I will discuss theoretical results and their quantitative comparison with
experiments for cuprate high temperature superconductors. We use
variation approach to the t-J-U model (going beyond the mean field
theory). The material presented in the talk is the content of a
comprehensive review article for Physics Reports. I will try to convince
the audience that the approach build on strong inter-electron correlations
provides the basis for the full quantitative theory of this
superconductivity provided
that we take into account quantum fluctuations (paramagnons and plasmons).
Work has been done with co-workers: M. Fidrysiak, M. Zegrodnik and A.
Biborski, it was financed with help of NCN OPUS grant (2019-21).--------------------------------------------------------------------------
IP PAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej IF PAN
The Zoom channel opens 30 minutes before the talk start.

The first seminar: Oct 5, 2021 13:30 Warsaw
       Every week on Tue, until Feb 22, 2022, 21 occurrence(s)
       Oct 5, 2021 13:30
       Oct 12, 2021 13:30
       Oct 19, 2021 13:30
       Oct 26, 2021 13:30
       Nov 2, 2021 13:30
       Nov 9, 2021 13:30
       Nov 16, 2021 13:30
       Nov 23, 2021 13:30
       Nov 30, 2021 13:30
       Dec 7, 2021 13:30
       Dec 14, 2021 13:30
       Dec 21, 2021 13:30
       Dec 28, 2021 13:30
       Jan 4, 2022 13:30
       Jan 11, 2022 13:30
       Jan 18, 2022 13:30
       Jan 25, 2022 13:30
       Feb 1, 2022 13:30
       Feb 8, 2022 13:30
       Feb 15, 2022 13:30
       Feb 22, 2022 13:30
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your
calendar system.
Weekly:
https://zoom.us/meeting/tJAofuyupjsjHtAkHHGoHLaGfYt66N_esbOT/ics?icsToken=98tyKuCsqzIvHNyVuR2DRowIGYr4Z-7xiGJEgrd8lzfNJC97TgLRMNtWZORRL93D

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94595680944?pwd=enVYZFBKdG1Ed0FOUjhxdzIzYTFsQT09

Meeting ID: 945 9568 0944
Passcode: 504517
One tap mobile
+48223065342,,94595680944#,,,,*504517# Poland
+48223073488,,94595680944#,,,,*504517# Poland

Dial by your location
       +48 22 306 5342 Poland
       +48 22 307 3488 Poland
       +48 22 398 7356 Poland
Meeting ID: 945 9568 0944
Passcode: 504517
Find your local number: https://zoom.us/u/acQKjv32D4

Join by Skype for Business
https://zoom.us/skype/94595680944