Praktyki studenckie w CFT PAN

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu mailowego, z pracownikami wymienionymi pod linkiem https://www.cft.edu.pl/nauka/badania-naukowe załączając CV i wykaz przedmiotów z ocenami.
Po miesiącu praktyki bywają kontynuowane w postaci płatnego stażu (w zależności od wyników naukowych współpracy z opiekunem naukowym).

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu mailowego, z pracownikami wymienionymi pod linkiem https://www.cft.edu.pl/nauka/badania-naukowe załączając CV i wykaz przedmiotów z ocenami.
Po miesiącu praktyki bywają kontynuowane w postaci płatnego stażu (w zależności od wyników naukowych współpracy z opiekunem naukowym).

Aktualności

Pomoc dla naukowców z Ukrainy

CFT  PAN dołącza się do oświadczenia organizacji odpowiedzialnych za naukę w Polsce dotyczącym brutalnego ataku Rosji na Ukrainę.
Naukowcy z Ukrainy szukający schronienia proszeni są o kontakt z Dyrekcją lub Administracją CFT PAN.  CFT oferuje stanowiska badawcze dla naukowców z Ukrainy.
Polska Akademia Nauk rozpoczęła program oferujący środki na podróż i pobyt.

Aktualności

Praktyki studenckie w CFT PAN

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu mailowego, z pracownikami wymienionymi pod linkiem https://www.cft.edu.pl/nauka/badania-naukowe załączając CV i wykaz przedmiotów z ocenami.
Po miesiącu praktyki bywają kontynuowane w postaci płatnego stażu (w zależności od wyników naukowych współpracy z opiekunem naukowym).

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu mailowego, z pracownikami wymienionymi pod linkiem https://www.cft.edu.pl/nauka/badania-naukowe załączając CV i wykaz przedmiotów z ocenami.
Po miesiącu praktyki bywają kontynuowane w postaci płatnego stażu (w zależności od wyników naukowych współpracy z opiekunem naukowym).

Aktualności

Pomoc dla naukowców z Ukrainy

CFT  PAN dołącza się do oświadczenia organizacji odpowiedzialnych za naukę w Polsce dotyczącym brutalnego ataku Rosji na Ukrainę.
Naukowcy z Ukrainy szukający schronienia proszeni są o kontakt z Dyrekcją lub Administracją CFT PAN.  CFT oferuje stanowiska badawcze dla naukowców z Ukrainy.
Polska Akademia Nauk rozpoczęła program oferujący środki na podróż i pobyt.

Aktualności

Realizujemy projekty finansowane przez