Lądowanie na drugiej stronie Księżyca - aspekt telekomunikacyjny, punkty Lagrangea etc.

Seminarium Podstaw Fizyki
Filip
Gampel
April 3, 2019 11:00 AM