Distribution of primes, Riemann zeta function and Riemann hypothesis - few words about

Dr hab.

Jerzy

Wojtkiewicz

Physics Department, Warsaw University

April 7, 2021 12:30 PM

Basic information concerning Riemann zeta function and its role in determination of distribution of primes will be given, as well as an origin of Riemann hypothesis. Some relations between these objects  and physics will be sketched.

Wersja polska:

O rozkładzie liczb pierwszych, funkcji zeta i hipotezie Riemanna słów kilka

Ogólne fakty o funkcji zeta  Riemanna będą zapodane,
i jak to przez Riemanna do wyprowadzenia wzoru na rozkład liczb pierwszych zostało wykorzystane,
i jak mimochodem hipoteza Riemanna się pojawiła,
jako wzmianka - ale po pół wieku już własnym życiem żyła;
Riemanna ciąg myśli przedstawić zamiaruję,
do czego książkę Edwardsa nagminnie wykorzystuję,
abyście w klimaty problemu za $ 1.000.000 wprowadzeni zostali,
i trochę nad tą zagadką - Szanowni Słuchacze - podumali.