Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie Kosmologii

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do projektu
badawczego "VErTIGO - VElocities TestIng Gravity and cosmology" prowadzonego przez dr. hab.
Wojciecha Hellwinga, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Link do strony koordynatora projektu