Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie Fizyki Kwantowej.

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Characterization and certification of quantum resources" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest Prof. Remigiusz Augusiak.

Link do strony koordynatora projektu


Ogłoszenie o konkursie

Announcement about the competition

Ogłoszenie o konkursie II

Announcement about the competition II

Zgoda dyrekcji na przedłużenie konkursu

The CTP PAS Directorate's agreement to extend the competition