Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w dziedzinie Fizyki Matematycznej.

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w CFT PAN w ramach projektu badawczego "SCREAM: Symmetry, Curvature Reductions and EquivAlence Methods", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu GRIEG. Kierownikiem projektu jest prof. Paweł Nurowski. Jest on prowadzony we współpracy z naukowcami z Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego w Tromsø.

Link do strony koordynatora projektu