Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie prof. Agnieszki Janiuk

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty do
projektu badawczego „Pochodzenie rozbłysków gamma i ich wielozakresowa charakterystyka
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zarejestrowanego pod numerem
2019/35/B/ST9/04000.
Do konkursu mogą przystąpić studenci lub doktoranci. Poszukujemy kandydatów
zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie astrofizyki numerycznej. Preferowani będą
kandydaci posiadający publikację w tej dziedzinie, posiadający doświadczenie w programowaniu.
Kandydaci powinni złożyć do dnia 27.09.2021 r. następujące dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne
osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia
konferencyjne), uzupełniony klauzulą RODO.
2. kwestionariusz osobowy,
3. ewentualnie listy polecające.
Dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną, wysyłające je na adres rekrutacja@cft.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2021. O wynikach konkursu kandydaci zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną. Zwycięzcy konkursu otrzymają stypendium wypłacane ze
środków projektu. Warunkiem otrzymywania stypendium jest sumienne prowadzenie pracy
badawczej zgodnie z wytycznymi kierownika projektu.
Stypendium będzie przyznane zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN 25/2019 z
dnia 14 marca 2019 r. Wszelkie pytania prosimy kierować mailem do opiekuna projektu prof. Agnieszki Janiuk, na adres
agnes@cft.edu.pl.