Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie prof. Agnieszki Janiuk

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty do projektu badawczego „Pochodzenie rozbłysków gamma i ich wielozakresowa charakterystyka” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zarejestrowanego pod numerem 2019/35/B/ST9/04000. Do konkursu mogą przystąpić studenci lub doktoranci. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie astrofizyki numerycznej. Preferowani będą kandydaci posiadający publikację w tej dziedzinie, posiadający doświadczenie w programowaniu.
Kandydaci powinni złożyć do dnia 27.09.2021 r. następujące dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne), uzupełniony klauzulą RODO.
2. Kwestionariusz osobowy,
3. Ewentualnie listy polecające.
Dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną, wysyłające je na adres rekrutacja@cft.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2021. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Zwycięzcy konkursu otrzymają stypendium wypłacane ze środków projektu. Warunkiem otrzymywania stypendium jest sumienne prowadzenie pracy badawczej zgodnie z wytycznymi kierownika projektu.
Stypendium będzie przyznane zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Wszelkie pytania prosimy kierować mailem do opiekuna projektu prof. Agnieszki Janiuk, na adres agnes@cft.edu.pl