Konkurs na stanowisko stypendysty w dziedzinie Fizyki Gazów Kwantowych.

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty do
projektu badawczego „Nowe stany materii w ultra-zimnych gazach kwantowych” finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki, zarejestrowanego pod numerem 2019/34/E/ST2/00289.

Do konkursu mogą przystąpić studenci lub doktoranci. Poszukujemy kandydatów
zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie gazów kwantowych. Preferowani będą kandydaci
posiadający publikację w tej dziedzinie, posiadający doświadczenie w programowaniu.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne
osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia
konferencyjne)
Zgoda na przetworzenie danych
Ewentualnie listy polecające

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl, do dnia
13 września 2020 z obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W
tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: KP/10/2020

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.09.2020. O wynikach konkursu kandydaci zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną. Zwycięzcy konkursu otrzymają stypendium w wysokości
1000zł brutto wypłacane przez 12 miesięcy. Warunkiem otrzymywania stypendium jest sumienne
prowadzenie pracy badawczej zgodnie z wytycznymi kierownika projektu.

Stypendium będzie przyznane zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN 25/2019 z
dnia 14 marca 2019 r. Wszelkie pytania prosimy kierować mailem na
pawlowski@cft.edu.pl.