Konkurs na stanowisko postdoc w projekcie prof. Michała Oszmańca

Pozycja w projekcie: Postdoc / inżynier oprogramowania kwantowego
Dyscyplina naukowa: Informatyka / Fizyka / Matematyka
Rodzaj pracy (umowa o pracę/stypendium): Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Liczba ofert pracy: 1
Wynagrodzenie netto: 12000-15000 PLN/mc - w zależności od doświadczenia
Pozycja zaczyna się od: 01.02.2022 (data rozpoczęcia elastyczna)
Maksymalny okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy - z możliwością przedłużenia
Instytucja: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Kierownik projektu: Dr hab. Michał Oszmaniec (prof. CFT PAN)
Tytuł projektu: Krajowa infrastruktura superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowej biblioteki do charakterystyki, certyfikacji i mitygacji błędów na komputerach kwantowych najbliższej przyszłości (w tym prototypów komputerów kwantowych IBM). Zaprojektujemy moduły do skutecznej charakterystyki i łagodzenia błędów na tych urządzeniach. Będziemy korzystać z najnowszych badań naukowych w dziedzinie obliczeń kwantowych, będąc jednocześnie kompatybilny ze środowiskiem Qiskit (w szczególności Qisqit Terra i Ignis). Wydajność uzyskanych metod będzie testowana na paradygmatycznych algorytmach kwantowych i zadaniach kwantowych wykonywanych na rzeczywistym sprzęcie kwantowym.
Projekt jest częścią większej inicjatywy mającej na celu zapewnienie dostępu do komputerów kwantowych przemysłowi i środowisku naukowemu w Polsce. Efektywne w schematy charakteryzacji i łagodzenia błędów pozwolą na wykorzystanie pełnego potencjału zaszumionych i niedoskonałych komputerów kwantowych zarówno do celów badawczych, jak i do potencjalnych praktycznych zastosowań, takich jak chemia kwantowa lub problemy optymalizacji kombinatorycznej.

Do kluczowych obowiązków należą:

Przeprowadzanie badań obecnie dostępnych metod charakterystyki i mitygacji błędów na urządzeniach NISQ
Tworzenie oprogramowania do charakteryzacji i mitygacji błędów na urządzeniach NISQ
Tworzenie pakietów wizualizacji w celu ograniczenia błędów i charakterystyki
Projektowanie eksperymentów proof-of-principle do testowania opracowanego oprogramowania
Sporządzanie sprawozdań z postępów i dokumentacji projektu
Integracja z Qiskit i innymi środowiskami programowania kwantowego

Profil kandydatów/wymagań:

Doktorat (w momencie rozpoczęcia pracy) w zakresie informacji kwantowej, obliczeń kwantowych, matematyki, informatyki lub dziedzin pokrewnych
Silny dorobek publikacyjny w odpowiedniej dyscyplinie
Znajomość podstaw obliczeń kwantowych, zwłaszcza z paradygmatem NISQ, kwantowych układów otwartych, uogólnionych pomiarów kwantowych
Elastyczność pracy nad różnymi aspektami oprogramowania kwantowego
Doświadczenie programistyczne (C ++, Python lub Matlab),
Doświadczenie w programowaniu w środowisk programowania kwantowego (np.Qiskit, Circ, Panylane)

Wymagane dokumenty:

Życiorys.
Wyniki badań z listą publikacji, projektów rozwojowych, badawczych, oraz programistycznych.
Pliki PDF z maksymalnie pięciu najważniejszych publikacji kandydata.
Lista wykładów wygłoszonych na konferencjach i warsztatach oraz lista nagród akademickich.
List motywacyjny.
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail) co najmniej jednego doświadczonego naukowca, który może napisać list rekomendacyjny dla kandydata (oczekuje się, że kandydat skontaktuje się z nim i poprosi o wysłanie listu e-mailowego do oszmaniec@cft.edu.pl. Pismo należy wysłać przed upływem terminu.).

Oferujemy:

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres jednego roku z możliwością dalszych wydłużeń (maksymalnie na okres do 2,5 roku).
Pracę w przyjaznym i energicznym środowisku pasjonatów komputerów kwantowych (strona internetowa grupy: www.quantin.pl)
Dostęp do prototypów procesorów kwantowych

Prosimy o przesłanie powyższych dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@cft.edu.pl
Prosimy napisać w tytule e-maila NTQC Software Engineer

Termin składania wniosków: 12:00 czasu polskiego 15.12.2021

Przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna.
Komisja dokonująca rekrutacji zastrzega sobie prawo do zapraszania na rozmowy kwalifikacyjne tylko wstępnie wybranych kandydatów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wymagamy również, aby kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie przez Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk swoich danych osobowych niezbędnych do procesu rekrutacji.