Konkurs na stanowisko doktoranta w grupie dr. hab. Macieja Bilickiego

Projekt 5.1. PACIS: Precyzja i dokładność dla kosmologicznych przeglądów fotometrycznych
Promotor: dr hab. Maciej Bilicki
Instytut: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Jednostka organizacyjna: Grupa Kosmologii Obliczeniowej
WWW: https://www.cft.edu.pl/

Opis projektu: Pomiary kosmologiczne oparte o przeglądy galaktyk nowej ery pozwolą na
rygorystyczne przetestowanie standardowego modelu Wszechświata, zdominowanego przez
tajemniczą ciemną materię i ciemną energię. Jedną z najbardziej obiecujących dróg do osiągnięcia
tego celu jest dokładna analiza różnych fizycznych aspektów rozkładu materii w największych
skalach kosmicznych. Rozkład ten badamy obserwacyjnie dzięki kosmicznym „latarniom” -
galaktykom, i konieczne są nowe, lepsze podejścia do ich efektywnego katalogowania i szacowania
ich odległości (poprzez przesunięcie ku czerwieni). Celem projektu jest zastosowanie najnowszych
danych fotometrycznych i skonstruowanie najnowocześniejszych katalogów galaktyk z
wiarygodnymi oszacowaniami przesunięć ku czerwieni, które to katalogi będą wykorzystane do
precyzyjnych i dokładnych testów kosmologicznych w oparciu o soczewkowanie grawitacyjne i
grupowanie się galaktyk. W tym celu opracujemy metodologię korzystającą z najnowszych
osiągnięć w dziedzinie uczenia maszynowego i wnioskowania bayesowskiego. Wyniki zastosujemy
następnie do nowoczesnych danych fotometrycznych, aby uzyskać nowe, ulepszone katalogi
galaktyk. Zaczniemy od niedawno zakończonego przeglądu Kilo-Degree Survey i wykorzystamy go
jako kamień milowy w kierunku przeglądu nowej generacji, Legacy Survey of Space and Time. Po
starannej walidacji, nowe zbiory galaktyk uzyskane z tych głębokich szerokokątnych przeglądów
zostaną wykorzystane do badań kosmologicznych.
Cel projektu: Będziemy pracować z kosmologicznymi przeglądami fotometrycznymi i zastosujemy
najnowocześniejsze techniki komputerowe, takie jak uczenie maszynowe, w tym uczenie głębokie,
aby uzyskać kompletne i czyste próbki galaktyk z precyzyjnymi i dokładnymi fotometrycznymi
przesunięciami ku czerwieni. Odpowiednie przygotowanie uzyskanych danych pozwoli na
wykorzystanie ich do analiz kosmologicznych w zespołach KiDS i LSST, w szczególności z
wykorzystaniem słabego soczewkowania i grupowania galaktyk.

Wymagania:
-Tytuł magistra lub równoważny w dziedzinie nauk fizycznych lub obliczeniowych,
-Udokumentowane doświadczenie z (astro)fizycznymi dużymi danymi i/lub uczeniem
maszynowym w kontekście (astro)fizycznym będzie dodatkowym atutem.
-Zainteresowanie tematem i motywacja do badań naukowych.
-Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie wystarczającym do komunikacji.

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną przez system rekrutacyjny na stronie
www.warsaw4phd.eu.