Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie prof. Wojciecha Hellwinga

Projekt 5.1 Kosmiczne laboratorium barionów i ciemnej materii (COLAB)
Promotor: dr hab. Wojciech Hellwing (prof. CFT PAN)
Instytut: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Pracownia: Grupa Kosmologii Obliczeniowej
WWW: https://whellwing.weebly.com/

Opis:
Fizyczna natura ciemnej materii jest jedną z największych zagadek w fizyce. W ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat rozpoczęto szeroko zakrojony program badawczy, którego celem jest określenie
kosmologicznego pochodzenia, podstawowych składników i mechanizmów oddziaływania ciemnej
materii. Jak dotąd eksperymenty laboratoryjne nie zdołały wykryć nieuchwytnych cząstek ciemnej
materii, a jedyne bezpośrednie empiryczne pomiary własności ciemnej materii pochodzą jak dotąd
z obserwacji astrofizycznych i kosmologicznych. W nadchodzącej dekadzie wiele wielkich projektów
obserwacyjnych, takich jak LSST, Euclid, DESI, 4HS, SKA, dostarczy zalewu nowych danych
o niespotykanej dotąd skali i precyzji. To sprawia, że cel poszukiwania obserwabli astrofizycznych
optymalnych do ograniczenia natury i fizyki ciemnej materii staje się pilny i naglący. Proponujemy
ambitny program nowatorskich, systematycznych badań teoretycznego związku między mikroskopową
fizyką ciemnej materii a makroskopowymi własnościami galaktyk halo. Będziemy poszukiwać obserwabli
dających możliwość rozróżnienia pomiędzy trzema głównymi modelami cząsteczkowej ciemnej materii:
zimnej (CDM), ciepłej (WDM) i samo-oddziałującej (SIDM).
W trakcie realizacji tego projektu doktorant zdobędzie nowe, niezbędne umiejętności i wiedzę.
Głównym zadaniem tej osoby będzie budowa i rozwój kosmologicznych kodów symulacyjnych oraz
pomoc w przeprowadzaniu, postprocessingu i udział w analizie symulacji numerycznych.

Cel projektu:
Stanowisko jest w ramach projektu "COLAB", w którym zastosujemy różne algorytmy
identyfikacji Sieci Kosmicznej do nowych symulacji wysokiej rozdzielczości trzech wariantów ciemnej
materii. Użyjemy najnowocześniejszych schematów N-ciałowych i hydrodynamicznych do
wygenerowania sztucznych katalogów galaktyk. Wyniki będą użyte do badania modeli ciemnej materii,
a ostatecznym celem jest znalezienie najlepszych próbek środowiskowych i obserwabli dla uzyskania
astrofizycznej detekcji ciemnej materii.

Wymagania:
Poszukujemy silnie zmotywowanego studenta. Idealnym kandydatem będzie:
- osoba z dobrym przygotowaniem w zakresie fizyki teoretycznej i/lub nauk obliczeniowych, posiadająca
odpowiedni tytuł magistra fizyki, astronomii lub nauk komputerowych,
- wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w poprzednich projektach badawczych.

Nasz zespół jest grupą działającą na zasadzie afirmatywnej akcji/równych szans i ceni sobie równość
szans, godność ludzką i różnorodność, dlatego kobiety i mniejszości są szczególnie zachęcane do
aplikowania.