Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie prof. Wojciecha Hellwinga

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na jedno stanowisko typu „post-doc” w CFT PAN w ramach projektu badawczego OPUS “COLAB: Kosmiczne laboratorium dla barionów i ciemnej materii” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy Nr UMO-2020/39/B/ST9/03494. Kierownikiem projektu jest dr hab. Wojciech Hellwing (prof. CFT) (hellwing@cft.edu.pl).
Zwyciężczyni lub zwycięzca konkursu weźmie udział w pracach Grupy Kosmologii Obliczeniowej CFT PAN, koncentrując się na projektowaniu, uruchamianiu i analizie symulacji N-ciałowych i hydrodynamicznych modelujących Lokalny Wszechświat w alternatywnych modelach ciemnej materii. Projekt COLAB jest realizowany we współpracy z konsorcjami LUSTRE, VIRGO oraz DESC LSST. Zatrudniona osoba będzie mieć możliwość dołączenia do tych międzynarodowych
konsorcjów.
Poszukujemy kandydatów posiadających:
- doktorat z zakresu astronomii, nauk fizycznych lub pokrewnych na dzień rozpoczęcia pracy
- biegłej znajomości w mowie i piśmie języka angielskiego (poziom akademicki)
- doświadczenia w analizie danych z symulacji komputerowych (N-ciałowych i hydrodynamicznych)
Początkowy okres zatrudnienia na stanowisku post-doc wynosi 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników w pracy. Oferowane uposażenie jest około 20% wyższe niż standardowa stawka NCN dla stanowiska postdoc.

Zainteresowani kandydaci powinni przesłać list motywacyjny, krótką charakterystykę swoich dotychczasowych i planowanych badań (maks. 4 strony), życiorys naukowy oraz listę swoich publikacji, w jednym pliku pdf na adres rekrutacja@cft.edu.pl. Kandydaci powinni również uzyskać trzy listy referencyjne wysłane niezależnie na ten sam adres e-mail. W temacie wiadomości e-mail prosimy o wpisanie numeru referencyjnego WH/10/2021.
Aplikacje z obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych nadesłane do dnia 30.09.2021 zostaną w pełni wzięte pod uwagę. Konkurs będzie jednak otwarty aż do czasu wyboru odpowiedniej osoby. W tytule e-maila proszę podać numer referencyjny: WH/10/2021.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Termin podjęcia zatrudnienia w CFT PAN jest planowany listopad 2021, lecz może ulec przesunięciu, jeśli wystąpią uzasadnione przesłanki.