Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie Kosmologii

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do
projektu badawczego PACIS: Precyzja i dokładność dla kosmologicznych przeglądów
fotometrycznych
, prowadzonego przez dr. Macieja Bilickiego, finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Zwyciężczyni lub zwycięzca konkursu weźmie udział w pracach Grupy Kosmologii
Obliczeniowej CFT PAN, koncentrując się na projektowaniu i stosowaniu
zoptymalizowanych katalogów galaktyk do badań kosmologicznych w głębokich
szerokokątnych przeglądach fotometrycznych, takich jak KiDS i LSST. Projekt PACIS jest
prowadzony we współpracy z partnerami z zespołów KiDS i LSST DESC, i zatrudniona
osoba będzie mieć możliwość dołączenia do tych międzynarodowych konsorcjów.

Poszukujemy kandydatek i kandydatów z tytułem doktora (przyznanym nie wcześniej niż w
2014 roku*) w dziedzinie astronomii, fizyki lub nauk obliczeniowych, z doświadczeniem w
analizie danych astronomicznych przy użyciu uczenia maszynowego i innych technik
obliczeniowych. Praktyczna znajomość metod wyboru galaktyk i szacowania ich
fotometrycznych przesunięć ku czerwieni w nowoczesnych przeglądach będzie mile widziana.

Początkowy okres zatrudnienia wynosi dwa lata, z możliwością przedłużenia na trzeci rok,
pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników.

Zainteresowani kandydaci powinni przesłać list motywacyjny, krótką charakterystykę swoich
dotychczasowych i planowanych badań (maks. 4 strony), życiorys naukowy oraz listę swoich
publikacji, w jednym pliku pdf na adres rekrutacja@cft.edu.pl. Kandydaci powinni również
uzyskać trzy listy referencyjne wysłane niezależnie na ten sam adres e-mail. W temacie
wiadomości e-mail prosimy o wpisanie numeru referencyjnego MB/03/2021.

Stanowisko jest dostępne od września 2021.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z dr. Maciejem Bilickim
(bilicki@cft.edu.pl).

*Okres ten może być przedłużony w przypadku długoterminowych udokumentowanych
zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych lub rodzicielskich.

Zgodnie z wymogami NCN, o stanowisko nie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały doktorat
w CFT PAN.