Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w dziedzinie Fizyki Matematycznej.

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zaprasza do składania aplikacji na dwa stanowiska
postdoc w CFT PAN, finansowane w ramach projektu "SCREAM: Symetria, Redukcja krzywizn i
Metody Równoważności" DEC-2019/34/H/ST1/00636 (GRIEG). Kierownikiem projektu jest
prof. dr hab. Paweł Nurowski.

Poszukujemy dwóch kandydatów z tytułem doktora nauk matematycznych lub pokrewnych
oraz z doświadczeniem badawczym w zakresie geometrii różnicowej i/lub fizyki matematycznej.
Kandydaci powinni posiadać silne doświadczenie w zakresie geometrii różnicowej oraz
przynajmniej w jednej z następujących dziedzin: układy różnicowe, teoria strukturalna grup Lie i
algebry Lie, teoria względności, geometria konforemna lub projekcyjna. Zainteresowanie
kosmologią teoretyczną i/lub teorią kontroli geometrycznej byłoby pożądane. Do realizacji
projektu potrzebne będą umiejętności obliczeniowe w zakresie symbolicznego programowania
komputerowego.

Wyłonieni kandydaci wezmą udział w międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską a
Norwegią. Lista konkretnych problemów, które zostaną poruszone w ramach projektu, znajduje się
pod adresem: https://www.fuw.edu.pl/~nurowski/SCREAM_web_page.pdf . Oczekujemy, że
wybrani naukowcy będą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu. Pozostałe obowiązki będą
obejmowały organizację seminariów, konferencji oraz działań edukacyjnych związanych z
upowszechnianiem wyników projektu.