Dostawa tabletu, laptopa oraz skanera.

Zaproszenie nr ZP/2/21/01/2021 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa tabletu, laptopa oraz skanera w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 130 000, 00 PLN.