Badanie sprawozdania finansowego CFT PAN za rok 2020.

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania dobrowolnego sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2020.