ZP/10/16/12/2020 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego CFT PAN za rok 2020.

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania dobrowolnego sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2020.