Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów.

Zaproszenie nr ZP/1/19/01/2021 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do badań naukowych w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 50 000, 00 Euro.