Zarządzenie Dyrekcji CFT PAN w związku z epidemią.