Zapytanie ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego

https://cdn.prod.website-files.com/5ee9d656ecaab814300ab93a/6076b4e11ebe59c843d0a47c_logo_ncn.png

Zamówienie dotyczy zakupu zgodnie z specyfikacją dla warunków nie gorszych niż wymienionych w zadaniach nr 1 i 2: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z akcesoriami przeznaczonego do pracy naukowej wynikającej z realizacji projektu „PACIS: Precyzja i dokładność dla kosmologicznych przeglądów fotometrycznych” finansowane go przezNarodowego Centrum Nauki, zgodnie z Umową nr UMO -2020/38/E/ST9/00395 z dnia 01.04.2021 r. realizowanego w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN