Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika na stanowisku technicznym w projekcie prof. Michała Oszmańca

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego pod nazwą: Zatrudnienie na umowę zlecenie jednego pracownika na stanowisku technicznym.