Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, NIP 525-000-92-81, REGON: 000844815, ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu nie podlegającym stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 roku (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.). Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w CFT PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN na przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pt. "Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk" realizowanego przez Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Maestro 9, umowa projektu nr UMO-2017/26/A/ST9/00756.

Okres realizacji projektu 09.04.2018 - 08.04.2023
Okres realizacji projektu podlegający audytowi 09.04.2018-31.12.2020