Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

https://cftpan.bip.gov.pl/publiccontracts/view/40834

Termin składania ofert: 06.04.2023 r.