Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów

https://assets-global.website-files.com/5ee9d656ecaab814300ab93a/6076b4e11ebe59c843d0a47c_logo_ncn.png

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z akcesoriami przeznaczonego do pracy naukowej wynikającej z realizacji projektu „VERIqTAS: Verification of quantum technologies, systems and applications” finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z Umową nr UMO-2021/03/Y/ST2/00175 z dnia 01.04.2022 r. realizowanego w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.