Wyniki I rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych

W wyniku I rekrutacji w roku 2020 do szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN przyjmuje jedna osobę, Pana Swadheen Dubey. Zapraszamy do drugiej rekrutacji (szczegóły na stronie https://warsaw4phd.eu w zakładce Dla kandydatów).