Wybory do Komitetów Naukowych PAN

W tym roku odbędą się wybory do Komitetów Naukowych PAN.

Szczegółowe informacje są na stronie Polskiej Akademii Nauk https://pan.pl/.