WH/01/2020 Konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN.

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „LUSTRE - Local UniverSe Tests of gRavity and dark Energy finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest Prof. Wojciech Hellwing..