Prof. Agnieszka Janiuk i prof. Jarosław Korbicz otrzymali finansowanie swoich grantów w ramach konkursu OPUS.

Prof. Agnieszka Janiuk i prof. Jarosław Korbicz otrzymali finansowanie swoich granów w ramach konkursu OPUS. Gratulacje!