Z głębokim żalem informujemy o śmierci pani Haliny Kiełek.

Z żalem informujemy o śmierci pani Haliny Kiełek, która przez wiele lat pracowała jako główna księgowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Była osobą oddaną instytutowi, przez kilkadziesiąt lat będąc odpowiedzialną za wszystkie sprawy finansowe Centrum.