Plan równości płci dla Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Niniejszy Plan Równości Płci w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (GEP) został opracowany na podstawie konsultacji i ankiet przeprowadzonych w latach 2015-2022. Podstawą danych statystycznych był system Zintergrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, raporty wysyłanych do Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz sprawozdaniach z działaności przyjmowanych corocznie przez Radę Naukową Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Wiele analiz było powiązanych z szykowaniem instytutu do ubiegania się o "HR Award".