Organizacja spotkania inauguracyjnego projektu GRIEG.

Organizacja spotkania Inauguracyjnego Projektu GRIEG pod nazwą „SCREAM Project Opening Workshop” w dniach 16-22 sierpnia 2021 r.


Zaproszenie nr  ZP 4/05/2021  do składania ofert w przedmiocie: Organizacja spotkania Inauguracyjnego Projektu GRIEG pod nazwą „SCREAM Project Opening Workshop” w dniach 16-22 sierpnia 2021 r.  w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 130 000, 00 PLN.